Planul Unităţii de învăţare
Autor Unitate
Prenume şi nume: Elena Radu, Judeţul Ialomiţa, Localitate Slobozia

Prezentare generală a Unităţii de Învăţare


Titlul planului unităţii de învăţare

Procedee de bază pentru desenare CAD-Desenarea, modificarea, editarea obiectelor

Rezumat unitate de învăţare

Există două abordări de bază pentru punerea în aplicare a metodei proiectului. Conform abordării istoric mai vechi, studenţii au două etape: iniţial, cunostintele sunt predate într-un curs sistematic al abilităţilor de studiu al anumitor fapte şi, a doua atunci când aplică aceste abilităţi şi cunoştinţe, creativ şi auto-direcţionat către proiecte adecvate. În conformitate cu a doua abordare, cunostintele predate de profesor nu preced proiectul, ci este integrat în el. Cu alte cuvinte, elevii aleg primul proiect, atunci ei discuta despre ceea ce au nevoie să ştie pentru rezolvarea problemei si de a invata tehnicile necesare şi concepte. În cele din urmă ei executa proiectul ales de ei înşişi. În ambele abordări, timp de reflecţie ar trebui să fie furnizate în toate fazele proiectului de învăţare, oferind studenţilor posibilitatea de a evalua progresul lor. Mulţi profesori-educatori în special tehnic şi industrial utilizeaza o serie de proiecte de mici dimensiuni, pentru a ajuta pe elevi să dezvolte în continuă creştere competenţă în rezolvarea problemelor practice.

Aflat într-un proces de dezvoltare rapidă, domeniul proiectarii asistate de calculator a devenit indispensabil, cu alte cuvinte dependenta de utilizarea aplicatiilor de tip CAD a industriei si serviciilor nu se mai discuta. Aceasta unitate de invatare isi propune familiarizarea rapida si completa cu proiectarea folosind aplicatii de tip CAD prin metoda proiectelor, vazand si facand, deci in a doua abordare. Pentru independenta de unitatea « Modelarea in 3D » proiectele propuse vizeaza si desene in 2D pentru aplicatii ale geometriei in spatiu si conectarea cu aceasta folosind corpurile standard oferite : con, piramida, prisma si sfera. In acelasi tip se obisnuiesc elevii cu succesiunea etapelor proiectelor industriale. Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare şi poate, de asemenea, ajuta la informarea şi motivarea elevilor. Elevii sunt încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi profesorilor informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor.
Pentru fiecare activitate, elevilor li se oferă informaţii cu privire la scopurile / obiectivele urmărite şi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor.
Activităţile de învăţare pe care le propunem sunt diverse, sarcinile sunt definite în paşi mici şi au grad de dificultate progresiv, astfel încât să permită fiecărui elev să lucreze în ritmul său şi să evolueze până la un nivel maxim al performanţei.
Pentru fiecare activitate, elevilor le sunt puse la dispoziţie fişe documentare, conţinând selecţii ale unor informaţii necesare rezolvării sarcinilor de lucru si fise de activitate.

Aria tematică
Din modul: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD
Desenarea, modificarea, editarea obiectelor
Clasa
a XI-a RD si a XII-a RP

Timp aproximativ necesar
7 lecţii a câte 50 de minute, 7 săptămâni; 3 ore/proiect individual si 4,5 ore/proiect de grupaStabilirea Unităţii
Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice
Prin studiul unităţii de învăţare „Desenarea, modificarea, editarea obiectelor” competenţele specifice vizate sunt:
v să utilizeze meniurile derulante CAD din cadrul proiectului;
v să utilizeze comenzile folosind linia de comenzi;
v să aplice procedeele de bază pentru desenare 2D cu aplicatie CAD;
v pregatirea desenelor din 2D pentru obtinerea solidelor in 3D
v reprezentarea in 2D a unor organe de masini
v creierea unor biblioteci de simboluri\
Obiective operationale si rezultate asteptate
La sfârşitul unităţii de învăţare, elevii vor fi capabili:

Þ Să pregǎtească mediul de desenare;
Þ Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
Þ Să aplice textele pe desene;
Þ Sa hasureze suprafetele sectionate si sa coloreze celelalte suprafete
Þ Cotarea in desene
Þ Să vizualizeze un desen din diferite perspective
Þ Să realizeze editarea desenelor
Þ Să copieze şi să mute un obiect
Þ Să utilizeze comenzile de construcţie
Þ Să modifice proprietăţile unor entităţi
Þ Să organizeze desene utilizând straturi
Þ Să utilizeze corect comenzile de cotare
Þ Să ploteze desene
Þ Să selecteze datele obţinute din măsurători sau alte surse;
Þ Să înregistreze datele;
Þ Să efectueze calculele în mai multe etape, cu numere de mai multe mărimi şi utilizeze formulele de calcul;
Þ Să reprezinte grafic datele obţinute şi să le interpreteze;
Þ Să compare rezultatele cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor;
Þ Să formuleze concluziile în baza unei analize critice;
Þ Să utilizeze rezultatele în rezolvarea unei probleme şi să ia deciziile optime;
Þ Să realizeze un desen complex direct si/sau prin integrarea de blocuri de componente
Intrebări-cheie ale curriculumului

Întrebare esenţială:
-Cum putem folosi aplicatia CAD pentru desenul industrial si educational?

Întrebări de unitate:
-Cum desenez cu calculatorul in 2D?
-Cum folosesc ce am invatat la Desen tehnic in 2D?
-Pot fi folosite aplicatiile CAD pentru a desena orice forma geometrica in 2D?
Întrebări de conţinut:
Ø Cum lansez programul in executie?
Ø Cum numesc si cum memorez fisierele?
Ø Cum masor si cum folosesc unitatile de masura pe calculator?
Ø Cum ajung desenele pe hartie?
Ø Cum stabilesc formatul desenului pe calculator?
Ø Cum reprezint la scara desenul pe calculator?
Ø Cum folosesc liniile in desenarea pe calculator?
Ø Cum utilizez coordonatele pentru executia desenelor pe calculator?
Ø Cum sunt coordonatele folosite in reprezentarea desenelor?
Ø Care sunt comenzile de desenare a elementelor desenului, linia si punctul?
Ø Care sunt comenzile pentru cerc, alte curbe si figuri geometrice?
Ø Ce facilitati ofera desenarea pe calculator: copiere, rotire, translatie, racordari etc?
Ø Cum editez texte pe desen?
Ø Cum hasurez sectiunile si cum colorez suprafetele?
Ø Ce facilitati de cotare am si cum pot corecta cotele ?
Planificarea evaluării

Graficul de timp pentru evaluare: Conform anexa cu acelasi nume
Evaluare iniţială:

Lectia 1
*
*
Graficul Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat

*
*
Brainstorming

*
*
Lista verificare abilitati

*
*
Discutie in grupa

Evaluare formativă
*
*
Evaluare progres realizare proiecte in grupe

*
*
Grila de evaluare criterială a proiectului de grup

*
*
Grila de evaluare criterială a proiectului individual

*
*
Fisa de apreciere a prezentării si sustinerii proiectului

*
*
Fisa de observare modul de lucru al grupei

*
*
Fise de activitati

*
*
Fisa observare elevi

*
*
Fişa pentru înregistrarea progresului elevului-activitati

*
*
Grila de evaluare criterială a colaborării (interevaluare)

*
*
Grila de verificare a abilitatilor elevului

*
*
Jurnal de activitate pentru executia proiectului

*
*
Fisa de apreciere a elevului

Evaluare sumativa
@ Test final
@ Fisa evaluare elevi din grupe

Detalii ale unităţii de învăţare

Aptitudini şi capacităţi obligatorii
_ deprinderi de a utiliza termeni de specialitate ca operator pe calculator;
_ utilizarea programelor de tip , free CamStudio, Windows Movie Maker si Adobe Captive;
_ abilităţi practice de lucru cu programe Microsoft Office;
_ experienţă dobandita in realizarea prezentarilor la TIC;
_ abilităţi de navigare şi documentare pe Internet dobandite la TIC.
_ cunoasterea interfetei programului de priectare si desenare dobandite la unitatea de invatare anterioara
_ realizarea releveurilor si/sau copiilor cu constinte de la disciplina Desen Tehnic
Procedee de instruire (de lucru):
 1. Demonstratia rezumat a comenzilor din fisa de documentare executata de profesor/lectie
 2. Autoinstruirea conform fisei de documentare
 3. Activitatea de invatare realizata de elev conform fisei de documentare si cerintelor proiectului individual pentru o piesa
 4. Proiectul individual al unei piese completat la fiecare lectie a unitatii de invatare si proiectul grupei de elevi
Modul de desfasurare al instruirii:
 • Pe unitatea de invatare:
  -Profesorul prezinta unitatea de invatare, materialul documentar in format electronic incarcat anterior pe fiecare calculator, un tip de proiect individual din cele 24 de aplicatii si toate proiectele de grupa pe modele si baremurile de realizare. Procedeaza la tragerea la sorti a proiectelor individuale. Consemneaza formarea a 5 grupe cu nume pe afinitati si simpatii arbitrand autoritar daca este cazul, schimband si numarul de membri al unei grupe. Fiecare grupa isi alege un lider acceptat sa repartizeze partile proiectului pe membri discută si ajung la un acord în legătură cu proiectul de grupa pe care trebuie sa-l realizeze pentru evaluarea finala, la alegere. Cand mai multe grupe aleg acelasi proiect se atribuie prin tragere la sorti. Pe parcursul unitatii profesorul supravegheaza, indruma, evalueaza stadiul, verifica fazele proiectelor, evalueaza individual si pe grupe, completeaza fisele de evaluare.
-Elevul creiaza un folder individual cu numele sau unde salveaza desenul activitatii de invatare si proiectul cu faza la fiecare lectie in fisiere separate. In ultima lectie revede si compara cu modelul refacand daca este cazul. Completeaza fisele care i se pun la dispozitie.
-Grupa creiaza un folder cu numele grupei unde salveaza fazele de lucru pe lectie. In ultima lectie revede, reface daca profesorul cere si compara cu modelul profesorului
 • Pe lectie (indicatii generale care se regasesc in proiectul de lectie-difera lectiile 4 si 10):
  -
  Profesorul demonstreaza comenzile aferente lectiei in max 5 min.
  -Elevii se documenteaza din fisa si realizeaza la alegere desene conform activitatii lectiei si elemente ale proiectului individual, cele invatate in activitatea lectiei -30 min. Realizeaza in echipa proiectul grupei cu liderul executant-10min. Salveaza fazele proiectelor pe stick sau CD adaugand nr. lectiei si completeaza fisele cerute salvandu-le cu numele lor in 5min.
  -Grupa creiaza un portofoliu de grupa cu fazele executiei salvate pe etapele cerute
 • Tema de casa: La fiecare lectie reface pe programe free desenul si compara cu posibilitatile programului profesional, completeaza cu desenele nerealizate din activitati in laborator, finalizeaza etapa din proiect corespunzatoare lectiei invatate. Cei care nu au calculator acasa se programeaza cu ore suplimentare la CDI-ul scoli. Se completeaza acasa: Fisa de evaluare, Portofoliul care cuprinde ambele proiecte pe faze, modelul.


Produsele elevilor – Lista cu teme
Grupa:
1. Prezentare ppt care sa aiba drept subiect „Exemple comenzi de completare desen”, dupa model
2. Pagini wiki, dupa model
3. Film captura a lucrului pe desktop comenzi „Hasurare” si „Cotare” , dupa model
4. Desene in 2D pentru probleme de geometrie in spatiu, model
5. Desen in 2D pentru arbore cotit conform model.
6. Sabloane de format A2, A3 si A4 cu indicator STAS pentru liceu dupa modelul ISO.
Elevi: Proiecte individuale in dwg dupa Aplicatie model data format pdf.


Ajustări pentru diferenţierea instruirii:
Þ Elevul cu dificultăţi de învăţare
-Elevii vor primi sprijin suplimentar din partea profesorului in timpul lectiilor si programati suplimentar cand este cazul.
-Aplicatii diferentiate pentru proiectul individual
-Rol personalizat in cadrul grupei de proiectare

Þ Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină
Nu este cazul
Þ Elevul supradotat
-Realizarea de proiecte in avans si prin care sa fie incitati la solutionarea unor probleme dificile, ce presupun o gandire avansata folosind tehnologia si soft-uri adecvate.
-Proiect individual complex
-Elevii cu abilităţi pentru studiul geometriei in spatiu şi cei care au competenţe de comunicare în limba engleză vor primi sarcini de dificultate ridicată - extinderi faţă de conţinutul programei, care focalizează pe formarea unor deprinderi de cercetare a unui conţinut nou.
-Impunerea ca lider de grupa
Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare
Tehnologie—Hardware . Materiale, Birotica
Sistem-Calculator in retea, VideoProiector si Ecran, Organizare CDI in scoala cu calculatoare in dotare-pentru elevii fara calculatoare acasa, Cd-uri sau memory stick (minim 500MB), Creion si hartie tip ciorna.
Tehnologie— Software
Programe tip CAD, pentru acasa vezi (Fisa programe tip CAD-Open source), Office, Desktop record (tip free CamStudio, Free Screen Recorder sau Adobe Captive, BB FlashBack), prelucrare film (tip videoediting, Windows Movie Maker)
Materiale tipărite
Manuale, Reviste de specialitate
Resurse suplimentare
Hartie de Imprimanta in acord cu dotarea